Συντήρηση, ενίσχυση περιμετρικής θεμελίωσης, αναπαλαίωση – επένδυση πέτρας Μεταβυζαντινού ναού «Αγίου Γεωργίου» Ι.Μ.Μ.Κ. στην Κομοτηνή

Συντήρηση, ενίσχυση περιμετρικής θεμελίωσης, αναπαλαίωση – επένδυση πέτρας
Μεταβυζαντινού ναού «Αγίου Γεωργίου» Ι.Μ.Μ.Κ. στην Κομοτηνή

Read more