Η εταιρεία διαθέτει τα εξής πτυχία:

Ένα πτυχίο 2ας στις κατηγορίες Οικοδομικά, Οδοποιΐα, Υδραυλικά και Λιμενικά
Δυό πτυχία 1ης Οικοδομικά, Οδοποιΐα και Υδραυλικά
Ένα πτυχίο Α2 Ηλεκτρομηχανολογικά

Τα οποία της επιτρέπουν να συμμετέχει αυτόνομα σε έργα προϋπολογισμού μέχρι 1.500.000,00 € ανά έργο.

Προς το παρόν για την ανάληψη έργων μεγαλύτερου προϋπολογισμού χρησιμοποιεί πτυχία άλλων
εργοληπτών και τα εκτελεί στην συνέχεια με την μορφή υπεργολαβίας, συμμετέχοντας σε ποσοστό μέχρι και 75%.

Με την υπάρχουσα στελέχωση και τον εξοπλισμό που διαθέτει σήμερα η εταιρεία, έχει δυνατότητα
εκτέλεσης έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε ετήσια βάση ύψους προϋπολογισμού έως και 8 εκατομμυρίων
ευρώ, ανάλογα και με την φύση των έργων.

Στα οργανωτικά μας σχέδια επιχειρείται η άνοδος του κύκλου εργασιών μας με διεύρυνση των
δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Ελλάδος και για τον σκοπό αυτό έχουμε ήδη
δραστηριοποιηθεί στην κατασκευή έργων στην Θεσσαλονίκη.

Στα πλαίσια της δοκιμασμένης συνεργασίας με άλλες εταιρείες προωθείται η ανάληψη υπεργολαβιών
μεγάλου προϋπολογισμού όλων των φύσεων εργασιών.